Warning Notes

A powerful immersive sonic experience of suspense and shifting sounds.

By Mark Anderson. Created in collaboration with Liam Walsh.

A captivating sound-world that comes alive through an ever-changing outdoor live performance. Using an ensemble of visually striking ‘instruments’ - gongs, bells, whistles and explosive events - Warning Notes gives a voice to the social and ecological alarm rippling across our planet. A hypnotic and playful invitation to contemplate our future together.

For everyone - from children to adults. Workshop and accessible performances available.

“A pulsing, gorgeous and threatening world woven out of sound sculptures and beautiful, rhythmic notes

 

Profiad sonig pwerus o ymgolli mewn disgwyliada newidiol.

Gan Mark Anderson. Wedi’i greu ar y cyd â Liam Walsh.

Byd-sain swynol sy’n dod yn fyw drwy berfformiad byw awyr agored sy’n newid yn barhaus. Gan ddefnyddio ensemble o ‘offerynnau’ sy’n weledol drawiadol - gongiau, clychau, chwibanau a digwyddiadau ffrwydrol - mae Warning Notes yn rhoi llais i’r larwm cymdeithasol ac ecolegol sy’n canu ar draws ein planed. Gwahoddiad chwareus a llesmeiriol i graffu ar ein dyfodol gyda’n gilydd.
 
I bawb - o blant i oedolion. Gweithdai a pherfformiadau hygyrch ar gael.

“Gwaith hudolus, hyfryd a bygythiol wedi’i wehyddu o gerfluniau sain a nodau rhythmig hardd”


2023 Tour Dates 

Contact venues for information and booking.

29/30 Sept - Oriel Davies Gallery, 5 - 9pm, Newtown, Wales

13/14 Oct - Citrus Arts Tŷ Unnos, 4.30 - 8.30pm Pontypridd, Wales

20/21 Oct - Oriel Plas Glyn y Weddw, 4 - 8pm, Pwllheli, Wales

27/28 Oct - Ideas Festival, 4 - 8pm, Oxford, England 

3/4 Nov - Ruthin Craft Centre, 4 - 8pm, Ruthin, Wales 


2023 Dyddiadau’r Daith

Cysylltwch â lleoliadau am wybodaeth ac i archebu.

29/30 Medi - Oriel Davies, 5 - 9yp, Y Drenewydd, Cymru

13/14 Hydref - Citrus Arts Tŷ Unnos, 4.30 - 8.30yp, Pontypridd, Cymru

20/21 Hydref - Oriel Plas Glyn y Weddw, 4 - 8yp, Pwllheli, Cymru

27/28 Hydref - Gŵyl Ideas, 4 - 8yp, Rhydychen, Lloegr

3/4 Tachwedd - Canolfan Grefftau Rhuthun, 4 - 8yp, Rhuthun, Cymru

Promotional pack

Click on this text to download promotional pack (English)

 

Pecyn hyrwyddo

Cliciwch ar y testun hwn i lawrlwytho pecyn hyrwyddo (Cymraeg)

Funded by the Arts Council of Wales. Co-commissioned and co-presented by OCM.

Part of the Everything is Connected season produced by the Cultural Programme.

Ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Comisiynir a chyflwynir ar y cyd ag OCM.

Rhan o dymor Everything is Connected a gynhyrchwyd gan y Rhaglen Ddiwylliannol.